דלג על מה חדש? -הודעות שוטפות

מה חדש? -הודעות שוטפות

 • לתשומת לבכם! 

  מרכז הפסגה יהיה סגור בחופשת סוכות 
  בין התאריכים  16/10-24/10

  להודעה המלאה...
 • היכנסו למשדר של משה"ח בנושא "קיץ אחר וחופשה בטוחה" - בהשתתפות חברותינו טליה ועינב
  לחצו כאן לכניסה

  להודעה המלאה...
 • מפקחים, מנהלים, מדריכים, רכזים ומורים- 

  כולכם מוזמנים לכנס וירטואלי בנושא "דיבור בציבור"
  שיתקיים בתאריך 23.05.16 בשעה 17:00 עד 18:15
  בנוכחות: 
  שר החינוך, מר נפתלי בנט
  הגב' מיכל כהן, מנכ"לית המשרד

  להודעה המלאה...
דלג עלרישום_להשתלמויות1.png

הנחיות_למערכת_למידה_דיגיטלית1.png

1צפייה_בציונים.png

דלג על


דלג על כניסה לאתרים מלווי השתלמות

כניסה לאתרים מלווי השתלמות

תמונה9.png
מוקד הסיסמאות - 03-9298888


דלג על

חוזר מנכ"ל תשע"ז

חוזר_מנכל.png

לחצו לעיון

דלג על

מתווים למורי מורים
לפיתוח מקצועי:

לחצו: אופק חדש
לחצו: עוז לתמורה
דלג על

גלריית_7-9.png